top of page
Wallpapers-Banksy-049.jpg

סמנכ"ל חברה וקהילה של איגוד האינטרנט הישראלי. עמית הוראה במחלקה לתקשורת של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וסטודנט מחקר בתכנית למדע, טכנולוגיה וחברה (STS) של אוניברסיטת בר אילן. אני מפרסם מאמרים וטורים אישיים בקביעות באתר העין השביעית, באתר ועיתון "הארץ" ובבמות ציבוריות אחרות. 

בעבר ניהלתי מחלקות בעמותת סיכוי-אופוק, במסגרתה ייסדתי והובלתי את "מדד הייצוג הערבי". קודם לכן הייתי עיתונאי ב"הארץ", יועץ תקשורת ודובר לגופים מובילים בחברה האזרחית, בזירה הפוליטית ובאקדמיה.

Edan Ring

Edan Ring  עידן רינג

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

© 2021 by Edan Ring.
Proudly created with Wix.com

ליצירת קשר:

:לעדכונים

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page